Tripletex

Tripletex

Har ikke speedintervju

12:00:00 @ K109

Tripletex leverer et komplett, skybasert økonomisystem. Systemet gir deg full oversikt over budsjett, regnskap, fakturaer, lønn, timeføring/reiseregning og prosjekter uansett om du bruker PC/Mac, tablet eller mobil. Systemet har løsninger som bidrar til bedre oversikt og en enklere regnskapsdhverdag for alle kunder.