Standard

Standard

Har ikke speedintervju

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon. Det er vi som utgir Norsk Standard, og er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Vi utvikler standarder innenfor de fleste områder i tett samarbeid med aktørene i de aktuelle bransjene. Vi har stor aktivitet innenfor bygg, anlegg og eiendom, olje- og gassindustri, kvalitet, miljø, klima og energi, mat, sikkerhet, helse, tjenester og informasjonsteknologi. I våre standardiseringskomiteer kommer man i kontakt med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, blir oppdatert på nyvinninger, opplever at forsikringsresultater kommer til nytte og bidrar til at innovative løsninger blir gjort tilgjengelig for markedsaktørene. Vi holder til på Lilleaker i Oslo, og kan tilby samarbeid om masteroppgaver og har hvert år 2-5 studenter på sommerjobb. Mange er ikke klar over at vi er omgitt av standarder – hele tiden. Det er de som gjør at det kompliserte samfunnet vårt fungerer.