Tilbake til bedrifter
Logo Jenteprosjektet Ada

Jenteprosjektet Ada

15.09.2020

Jenteprosjektet Ada har som mål å utdanne flere kvinnelige teknologer, ingeniører og sivilingeniører innen teknologi. Jenteprosjektet Ada samarbeider tett med en rekke aktuelle bedrifter og fremmer nettverksbygging mellom jenter ved studiene og næringslivet.