Intility

Intility

Har ikke speedintervju

Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper. Vi består av mer enn 350 medarbeidere som bidrar til å digitalisere morgendagens selskaper. Med en snittalder på 28 år, jobber vi sammen for å skape noe som er større enn summen av den enkelte. Vi er i sterk vekst og søker nyutdannede IT-studenter til en rekke ulike stillinger. Som del av vårt Technical Trainee-program hos oss får du prøve deg fra dag én, som et fullverdig medlem av Intility-teamet. I Intility jobber alle inhouse og teknologi er kjernevirksomheten vår. Vi har derfor et omfattende fagmiljø med spesialiserte avdelinger innenfor mange ulike disipliner. Som Technical Trainee betyr dette at du vil bli en del av et tverrfaglig miljø der kunnskapsdeling står i fokus, og der du har mange dyktige kollegaer å lære av. I løpet av Traineeperioden vil du få grundig opplæring i våre systemer og tjenester. I tillegg vil du få mulighet til å ta relevante kurs og sertifiseringer innen fagområdet ditt. Formålet med Trainee-programmet er at du i løpet av en 18 måneders periode blir godt kjent med vår tekniske plattform, samtidig som du bygger spesialisert kompetanse. Vi søker deg som har interesse for, og ønsker å bli en teknisk spesialist, innen ett eller flere av følgende områder: Systemutvikling, Automasjon, Applikasjonsdrift, Applikasjons- og infrastrukturovervåkning, Systemarkitektur, Produktivitetstjenester og -rådgivning, Cloud-teknologi, Device Management, Sikkerhet, UX- og interaksjonsdesign.