Tilbake til bedrifter

Franks Piper

20.04.2020 13:30 @ K104 21.04.2020 18:30 @ K108
Meld deg på speedintervju

Franks Piper er en telekom-operatør som eies av ni energiselskaper i Innlandet. Selskapet har samarbeidsavtaler med til sammen 12 strømnetteiere i fylket. Alle selskapene er offentlig eide eller andelslag eid av strømkundene. Franks Piper er et viktig verktøy for eierne for å drive frem bredbåndsutviklingen.

Franks Piper er et virksomhetsområde under Frank–konsernet. Selskapet er lokalisert på Lillehammer og har lokalkontorer på Tynset og Oslo. Det er rundt 145 ansatte og selskapet omsatte for 545 millioner kroner i 2018. Franks Piper leverer produkter og tjenester til følgende markedssegmenter; privat, fritid, bedrift, offentlig og operatører – primært i Innlandet. I privat- og fritidssegmentet leveres bredbånd (Internett), TV og telefoni. I de tre proffsegmentene leveres i tillegg datakommunikasjon og transport tjenester. Tjenestene leveres over tre teknologier; xDSL, fiber, og coax-kabel. Selskapet har per 31. desember 2019 75 411 aksesser, hvorav 59 669 er fiberkunder. De viktigste proffkundene er kommuner, fylkes kommunen, Sykehuset Innlandet og Sparebanken Hedmark. Selskapet har alle hovedfunksjoner for salg, leveranse og drift, inkludert kundesenter. I tillegg støttefunksjoner for IT-systemer og prosesser, økonomi og forretningsutvikling.