Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd

Har ikke speedintervju

Eidsiva Bredbånd er en telekom-operatør som eies av ni energiselskaper i Innlandet. Selskapet har samarbeidsavtaler med til sammen 12 strømnetteiere i fylket. Alle selskapene er offentlig eide eller andelslag eid av strømkundene. Eidsiva Bredbånd er et viktig verktøy for eierne for å drive frem bredbåndsutviklingen. Eidsiva Bredbånd er et virksomhetsområde under Eidsiva–konsernet. Selskapet er lokalisert på Lillehammer og har lokalkontorer på Tynset og Oslo. Det er rundt 145 ansatte og selskapet omsatte for 545 millioner kroner i 2018. Eidsiva Bredbånd leverer produkter og tjenester til følgende markedssegmenter; privat, fritid, bedrift, offentlig og operatører – primært i Innlandet. I privat- og fritidssegmentet leveres bredbånd (Internett), TV og telefoni. I de tre proffsegmentene leveres i tillegg datakommunikasjon og transport tjenester. Tjenestene leveres over tre teknologier; xDSL, fiber, og coax-kabel. Selskapet har per 31. desember 2019 75 411 aksesser, hvorav 59 669 er fiberkunder. De viktigste proffkundene er kommuner, fylkes kommunen, Sykehuset Innlandet og Sparebanken Hedmark. Selskapet har alle hovedfunksjoner for salg, leveranse og drift, inkludert kundesenter. I tillegg støttefunksjoner for IT-systemer og prosesser, økonomi og forretningsutvikling.