Tilbake til bedrifter
Logo BDO AS

BDO AS

15.09.2020

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i samfunns- og næringslivet over hele landet. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og samarbeider tett med kundene våre for å skape og sikre verdier. Med 1700 ansatte og 70 kontorer over hele landet er vi tett på det lokale næringslivet. Som rådgivere, ønsker vi å utfordre og skape merverdi for kundene våre. Vi brenner for å hjelpe våre kunder å nå sine mål.

I BDO er vi opptatt av faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø. Flere år på rad har vi havnet i toppen av Great Place to Work-undersøkelsen. Dette har vi fått til gjennom tett oppfølging og fokus på ledelse og medarbeiderskap. I tillegg er vi opptatt av samhold, og har flere faglige og sosiale samlinger i løpet av året.

BDOs sikkerhetsfaglige miljø omfatter Cybersecurity, Sikkerhet & IT-risk og Compliance & Gransking, bestående av spesialister med strategisk og operativ erfaring innen ulike sikkerhetsdisipliner og ulike samfunnssektorer. Dette inkluderer blant annet spesialister innen IT- og informasjonssikkerhet, digital etterforskning, fysisk sikkerhet, objektsikkerhet og sikkerhet knyttet til personell. Hos oss har du dermed mulighet til å jobbe med hele spekteret av sikkerhet.