Avinor

Avinor

Møt opp til speedintervju

Forventninger fra myndigheter, eier, kunder, reisende, luftfarten og internasjonalt stiller på forskjellige måter krav til god kontroll på IT-sikkerheten samt evne til å beskytte kritiske systemer mot driftsstans eller lekkasje av sensitiv informasjon. IT-sikkerhetsarbeid bygger på grundig kjennskap til og forståelse av de risikofaktorer som Avinor står overfor. I tillegg må eventuelle sårbarheter i de ulike IT-systemer og applikasjoner kartlegges og vurderes opp mot sannsynligheten for at disse kan bli avdekket og utnyttet. Vi tilbyr for sommeren 2020 internship for to studenter innenfor fagfeltet cyber- og informasjonssikkerhet. Vi ønsker studenter til å gjennomføre en risikoanalyse basert på Avinors rammeverk. Utgangspunktet for analysen vil være et av Avinors kritiske IT-system og gjennom analysen vil studentene bli kjent med Avinors kjerneoperasjoner. Vi legger stor vekt på personlig egenhet, initiativ, og nysgjerrighet. Vi holder i trivelige lokaler i Bjørvika i Oslo.